Heb je haast, pak een stoel!

Druk. Veel lopende projecten. Alles heeft prioriteit. Proactief en pragmatisch worden alle ballen in de lucht gehouden. Even snel een plan van aanpak opstellen, afstemmen met een paar stakeholders en dan: direct door naar implementatie! Gaandeweg het traject stel je jezelf keer op keer de vraag: “Waarom doen we dit eigenlijk?”. Vervolgens komen vragen – niet alleen bij jezelf, maar ook bij andere betrokkenen – naar voren als: “Welk probleem lossen we op?”, “Wat vindt onze klant hier eigenlijk van?”, “Hoe ziet afdeling XYZ dit?”, “Wat is de doelstelling?”.

Herkenbaar?

Door alle drukte en haast die we ervaren in ons professionele leven, vergeten we vaak om met elkaar even stil te staan. Om na te denken waar we heen willen. Het resultaat: verwachtingen (van projecten) worden niet concreet vastgelegd, er worden aannames gedaan, requirements worden niet expliciet gemaakt. Uiteindelijk wordt niet het daadwerkelijke probleem opgelost en wordt niet voldaan aan verwachtingen. Maar er is er wel veel energie ingestoken, is er veel (kostbare) tijd besteed en er zijn mogelijk (onnodige) uitgaven gedaan. Zonde!

Neem de tijd!

In mijn jarenlange ervaring als consultant en projectmanager heb ik veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van projecten. En alle drukte, hectiek zijn ook mij bekend. Daarom heb ik vanuit Riktade een gestructureerde aanpak opgesteld. Hiermee worden vooraf de belangrijkste elementen van het probleem of de uitdaging inzichtelijk gemaakt. Deze aanpak is gebaseerd op het stellen van vragen, om inzicht te creëren. Dat vormt de basis van het hele vervolgtraject.

Bij de start van een project stel ik de volgende vijf vragen:

  1. Wat is het probleem (of de uitdaging)?
  2. Door wie wordt dit ervaren?
  3. Waarom wordt dit zo ervaren?
  4. Wat is je doel?
  5. Waarom is het belangrijk (voor jou, voor de organisatie) om dit te bereiken?

De antwoorden op deze vragen vormen de basis voor een actiegericht plan van aanpak. Door dit plan vervolgens af te stemmen met betrokkenen wordt commitment verkregen voor de daadwerkelijke implementatie. Doordat er vooraf onder andere is nagedacht wie het probleem ervaren, kan er tijdens de implementatie met deze betrokkenen afstemming zijn: is het resultaat nog steeds in lijn met de verwachting? En indien nodig wordt bijgestuurd.

Resultaat?

Een project dat voldoet aan de verwachtingen van de betrokkenen, waarbij het beoogde resultaat is behaald.

Pak een stoel!

Worden binnen uw organisatie ook projecten opgeleverd die niet voldoen aan verwachtingen, waarvan de doelstelling niet duidelijk is? En die wel veel tijd, geld en energie vergen? Als professional kom ik graag in contact om mijn ideeën, werkwijze en aanpak over het uitvoeren van projecten verder toe te lichten. Om daarmee ook met uw organisatie projecten uit te voeren die daadwerkelijk de gestelde doelen bereiken en een toegevoegde waarde opleveren!

Riktade
© 2017-2022 Riktade. Alle rechten voorbehouden.