Wordt effectiever, voorkom verspillingen!

Als mensen denken aan Lean, dan denkt men aan verspillingen. Het elimineren van verspillingen, in welke vorm dan ook, is een belangrijk aspect is van Lean. Verspillingen voegen geen waarde toe, zorgen voor extra (doorloop)tijd en zijn een bron van irritatie. Kortom: belangrijk om verspillingen te voorkomen! En als ze reeds aanwezig zijn, om deze te elimineren.

Maar hoe herken je verspillingen? En hoe zorg je dat ze voorkomen of geëlimineerd worden?

De Lean theorie onderscheidt de volgende 8 categorieën van verspillingen:

Wachten

Er zijn 3 gezichtspunten: 

  • Wachten door een product 
  • Wachten op een product (door bijvoorbeeld een medewerker)  
  • Wachten door een klant 

Wachten zorgt voor een langere doorlooptijd en wordt veroorzaakt doordat er onvoldoende flow in het proces aanwezig is. Vervolgens wordt de wachttijd opgevuld met activiteiten die geen waarde toevoegen. Oplossing: Laat de verschillende stappen in het proces (beter) op elkaar aansluiten, hierdoor wordt wachten voorkomen, en wordt er efficiënter gewerkt. 

Overprocessing

Er zijn 2 verschijningsvormen:

  • Verkeerde middelen worden gebruikt om een taak uit te voeren; met een drilboor een klein schroefje in een plank draaien.
  • Onduidelijke instructies om een proces uit te voeren, het kost medewerkers te veel tijd om dit uit te zoeken en/of er worden dubbele activiteiten uitgevoerd 

Het uitgangspunt bij Lean is “small is beautiful”. Streef naar zo klein mogelijke middelen, deze zijn beter schaalbaar, eenvoudiger in te passen en goedkoper. Zorg ervoor dat processen correct zijn ingericht, om extra bewerkingen te voorkomen. Met name bij administratieve processen is dubbele invoer of extra controles een veel voorkomende verspilling.  

Voorraad

Voorraden lijken interessant, want er is altijd de beschikking over middelen die nodig zijn. Echter, het heeft meerdere nadelen: doorlooptijd wordt langer, het kost extra ruimte, kwaliteitsproblemen worden later opgemerkt. Het doel moet zijn om geen voorraad te hebben, of om deze te minimaliseren (om bijvoorbeeld wel snel te kunnen leveren). Zorg dus dat er inzicht is in de behoefte en richt daar processen op in.  Opmerking: Dit betekent dat het proces goed moet verlopen om te weten hoeveel voorraad je nodig hebt.

Transport

Elke vorm van transport is verspilling. Het kost geld, verhoogt de doorlooptijd, er is kans op verkeerde levering, etc. Daarmee is het belangrijk om alle activiteiten en bewerkingen zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. De ideale situatie is dat er precies genoeg op de goede tijden wordt geleverd zodat er niets hoeft te worden opgeslagen of wachttijden ontstaan.  

Fouten

Een fout maken is natuurlijk menselijk, maar kan tot veel verspilling leiden. Het leidt onder andere tot herstelactiviteiten, afgekeurd materiaal en vertraging. Het doel is om fout-vrij bij de bron te werken, en dat voort te zetten in de hele keten. Richt de processen dan ook zo in dat het maken van fouten geminimaliseerd wordt (zogenaamde Poka Yoke oplossingen). Denk hierbij aan een postcode check op een webformulier of het plaatsen van een simkaart in je mobiele telefoon.

Overproductie

Er wordt te veel, te snel of ‘voor het geval dat’ geproduceerd. Dit leidt tot te veel voorraad die mogelijk niet snel verwerkt of verkocht kan worden. Daarnaast is de kans groot dat grondstoffen verspild zijn wanneer het gaat om halffabricaten of eindproducten. Overproductie wordt gezien als de grootste verspilling, en oorzaak van meerdere andere verspillingen zoals langere doorlooptijd, wachten en voorraad. Zorg dat er inzicht is in de behoefte, en produceer niet meer dan waar de klant om vraagt.

Beweging

Beweging zijn onnodige activiteiten, die wel energie en tijd vergen. Onnodige beweging komt bijvoorbeeld voor, doordat een werkplek niet altijd logisch is ingericht (de printer staat een verdieping hoger). Blijf continu alert op een goede inrichting van de werkplek, en zorg dat benodigde middelen op de juiste plek liggen (bijvoorbeeld met de 5S methode) en dat deze eenvoudig beschikbaar zijn (dichtbij zijn). Het proces kan dan sneller uitgevoerd worden, en hiermee wordt (in ieder geval) tijd bespaard.

Talent

Medewerkers met kennis, ervaring, opleiding, worden onvoldoende uitgedaagd; ze benutten hun talenten niet optimaal. Dit is niet alleen zonde van de kennis, maar leidt ook tot ontevreden en ongemotiveerde medewerkers. Hierdoor verlaten ze eerder het bedrijf (zonde van de investering) of bedienen ze klanten niet optimaal (ontevreden klanten). Zorg dus voor voldoende uitdaging en ontwikkelmogelijkheden, zodat medewerker optimaal kunnen presteren, en daarmee ook de verwachte toegevoegde waarde leveren

Riktade helpt
Hoe meer aandacht je besteed aan het opsporen van verspillingen, hoe beter je daarin wordt. Met als uiteindelijk doel om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, waardoor de klant tevreden is met het eindresultaat.

Riktade helpt organisaties om effectiever en efficiënter te worden. We helpen bij het identificeren van de verspillingen, we initiëren van verbeteracties en met het daadwerkelijk realiseren van deze verbeteringen. Riktade biedt een lean quick-scan aan waarin de belangrijkste besparingsmogelijkheden inzichtelijk worden gemaakt, met als resultaat een acitieplan om deze direct te kunnen elimineren.

Wil je weten hoe wij uw organisatie kunnen helpen? Neem contact met ons op voor een eerste kennismaking!

Riktade
© 2017-2023 Riktade. Alle rechten voorbehouden.