Gezondheidsmanagement: wat is het en wat levert het op?

Gezondheidsmanagement. Je ziet het overal. Het heeft een hoge prioriteit binnen (HR) organisaties. Maar wat is het eigenlijk? En wat levert het me op als ik daar aandacht aan besteed als organisatie?

Verzuim is een belangrijk aandachtspunt van veel organisaties. Elke verzuimende medewerker kost geld, en levert niets op. Aanvullend wil je als organisatie ook gaan voorkomen dat medewerkers gaan verzuimen. Dit doe je door middel van preventieve interventies voor medewerkers die binnen een bepaald risicoprofiel passen. En uiteindelijk wil je ook medewerkers uit dat risicoprofiel gaan houden. En daar draait het om bij gezondheidsmanagement: zorgen dat medewerkers zo optimaal mogelijk blijven presteren en zorgen voor de juiste ondersteuning als dat nodig mocht zijn.

Elementen van gezondheidsmanagement

Gezondheidsmanagement bevat onderwerpen binnen een organisatie die zich richten op gezondheid, vitaliteit en het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat gezonde medewerkers, in een gezonde werkomgeving resulteren in een gezond bedrijf. Gezondheidsmanagement is dan ook een breed en complex werkgebied. Er zijn meerdere elementen bij betrokken en deze staan allemaal met elkaar in verbinding. Deze elementen zijn onderverdeeld in werkgeversperspectief en werknemers perspectief:

Werkgeversperspectief

 • Cultuur en leiderschap, en hoe wordt dit vertaald naar de organisatie en de medewerkers
 • Gezonde organisatie en stimulering van gezonde leefstijl, zowel thuis als op het werk
 • Aanbod van preventies interventies, zoals bedrijfsfitness, cursussen en trainingen
 • Arbeidscontracten en arbeidsverhoudingen
 • Inrichting van sociale zekerheid, en de toenemende eigenverantwoordelijkheid van werkgevers
 • Bevlogenheid en werkgeluk
 • Ergonomische inrichting van de werkplek
 • Balans tussen werk-privé
 • Mogelijkheden tot ‘het nieuwe werken’

Werknemersperspectief

 • Leefstijl medewerker, score op de BRAVO factoren
 • Levensverwachtingen van medewerker, en de mate van gezondheid
 • Vitaliteit, voldoende energie hebben, fit, sterk en gemotiveerd zijn
 • Van curatie, via preventie naar amplitie
 • Werkvermogen, mate dat een medewerker zowel geestelijk als lichamelijk is staat is om het werk uit te voeren
 • Kennis en competenties, en deze actief bijhouden

En wat levert het goed inrichten van gezondheidsmanagement dan op?

Een goede inrichting van gezondheidsmanagement heeft de volgende voordelen:

 • Gezonde werknemers die zich goed voelen zijn meer betrokken en gemotiveerd om hun taken uit te voeren. Hiermee is hun productiviteit en dienstverlening beter en is er een lagere kans op uitval of vertrek.
 • Als werknemers gezond zijn, dan is er minder uitval door ziekte, en zijn zij in staat om langer (productief) door te werken. Dit is niet alleen noodzakelijk vanwege een verhoging van de AOW-leeftijd, maar ook vanwege de vergrijzing en ontgroening van de maatschappij.
 • Door de versoberde sociale zekerheid is het belang van gezondheidsmanagement groter. De financiële consequenties van verzuim komen steeds meer bij werkgevers terecht. Goed gezondheidsmanagement helpt om de bijvoorbeeld loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte en premie- en/of uitkeringskosten voor de WIA te beheersen.
 • De criteria om aanspraak te kunnen maken op een uitkering worden steeds strenger. Gezondheidsmanagement helpt medewerkers om beschikbaar te zijn (en te blijven) voor de arbeidsmarkt of ze worden gefaciliteerd om wel aanspraak te kunnen maken op een uitkering.

Mocht je nog andere belangrijke voordelen van goed gezondheidsmanagement kennen? We zijn hier altijd benieuwd naar, dus geef deze vooral door!

Riktade helpt

Riktade heeft ruime ervaring in het werkgebied van gezondheidsmanagement. Uniek in onze aanpak is dat we doelgericht werken, een pragmatische aanpak hebben en betrokken zijn van de start tot en met de daadwerkelijke implementatie, om daarmee een lange termijn resultaat te kunnen borgen. Elke klant is uniek, elke aanpak dus ook. We denken hierin met klanten mee, om een concrete doelstelling te formuleren, een oplossing te bedenken en om een resultaat te implementeren. 

Verzuim is een goed startpunt om een traject op te starten: het is breed herkenbaar, het is financieel inzichtelijk te maken en verbeteringen kunnen klein opgestart worden.

In de aanpak van Riktade worden de volgende stappen doorlopen:

 • Analyse: In de analyse wordt de behoefte inzichtelijk gemaakt. We starten met een gedetailleerd inzicht in het verzuim: aantallen, leeftijdscategorie, gemiddelde duur contracten, etc.. Op basis daarvan worden de doelstellingen en prioriteiten bepaald.
 • Ontwerp: Aan de hand van de belangrijkste onderwerpen, wordt een gewenste situatie beschreven (de stip op de horizon). Dit vormt de basis om de vervolg stappen te definiëren.
 • Implementatie: Realiseren van de verandering. Hierbij wordt er op een pragmatische, agile, manier gewerkt. Met kleine (deel)projecten, continue toetsen of we nog op koers zitten, en bijsturen indien nodig!

Wil je weten wat Riktade voor jouw organisatie kan beteken, neem dan contact met ons op!

Riktade
© 2017-2022 Riktade. Alle rechten voorbehouden.