Tips voor het realiseren van verbeteringen binnen gezondheidsmanagement

Gezondheidsmanagement is een complex werkveld. Het omvat veel aspecten, van de juiste werk/privé balans van de individuele werknemer tot bevlogenheid op de werkvloer. Van arbeidsverhouding tot de juiste kennis en competenties. Er is veel kennis nodig, over wet- en regelgeving, verplichtingen, interventies. Het werkveld is bovendien continu in beweging, onder andere door digitalisering (eHRM) en de risico’s vanuit de AVG. 

Veel uitdagingen! 

En om deze uitdagingen in goede banen te leiden is het belangrijk om deze middels verbetertrajecten projectmatig op te pakken. Vanuit de ruime ervaring heeft Riktade meerdere tips, zodat deze projecten ook daadwerkelijk de beoogde doelen gaan bereiken.

Managen van complexiteit

Om de complexiteit te managen, en om daarmee de uitdagingen aan te gaan, is het verstandig om projecten gestructureerd op te pakken. Zorg dat projecten niet te groot worden, hou de samenhang van de trajecten voor ogen en borg dat de juiste resources. Belangrijk hierbij is om voldoende aandacht aan projectmanagement te besteden. Daarmee wordt inzicht, overzicht en controle over de projecten bereikt. Belangrijk voor het commitment en de verantwoording van de investering (in tijd en geld). 

Ruime ervaring

Riktade heeft ruime ervaring opgedaan in het uitvoeren van projecten in het domein van gezondheidsmanagement. Deze ervaring loopt van het begeleiden van projecten in het kader van het eigen risicodragerschap tot de implementatie van sociale zekerheid. Van het trainen van individuele medewerkers tot het begeleiden van uitbestedingen van het gehele verzuim proces. Uit deze projecten zijn meerdere lessons learnednaar voren gekomen, die zijn vertaald in tips voor organisaties die ook projecten binnen het werkveld van gezondheidsmanagement gaan uitvoeren. 

Tips voor het realiseren van verbeteringen binnen gezondheidsmanagement!

1. Opstellen van concrete doelen

Concrete doelen helpen om het gewenste resultaat te behalen! Ze fungeren als het kompas waarop wordt gevaren. Vanwege de complexiteit lijkt het lastig om concrete doelen op te stellen. Echter, dat is wel degelijk mogelijk. Belangrijk is om doelen te stellen die niet te groot zijn. Begin niet met een project waarin de cultuur veranderd moet worden om medewerkers meer gelukkig in hun werk te maken. Start met een specifieke afdeling, maak inzichtelijk wat ‘gelukkig in het werk’ is, en benoem de acties die daarvoor uitgevoerd gaan worden. Breidt dit vervolgens uit. 

Om dit gestructureerd op te pakken, kunnen de volgende stappen doorlopen worden:

 • Bepaal welke uitdagingen of mogelijkheden worden ervaringen.
 • Geef zo concreet mogelijk aan wat het gewenste resultaat is, en wat het uiteindelijk oplevert.
 • Bepaal prioriteiten en op basis daarvan de volgorde. Denk eraan dat ook Keulen en Aken niet op één dag zijn gebouwd!

2. Aandacht besteden aan alle elementen

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen:

 • Beleid: Zorg dat veranderingen die worden doorgevoerd worden ook verankerd zijn in het beleid van de organisatie. 
 • Processen: Zorg voor goede processen en onderliggende werkinstructies. Medewerkers hebben behoefte aan duidelijkheid, geef dit middels processen. Er is ook behoefte aan eigen inbreng, zorg dus voor een bepaalde mate van vrijheid bij het opstellen van werkinstructies. 
 • Middelen en systemen: Zorg dat de juiste middelen en systemen ingezet worden om de nieuwe situatie te ondersteunen. Dit maakt het dagelijkse werk eenvoudiger of sneller, en dat vergroot de acceptatie.
 • Mensen: It it’s about them, don’t do it without them. Veranderingen hebben impact op medewerkers. Betrek hen tijdig en voldoende in het project, zorg voor commitment. Maak inzichtelijk wat de voordelen zijn. Mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden.

3. Stakeholdermanagement

Niets is zo frustrerend als een project die niet ‘landt’ in de organisatie. Hier kunnen meerdere redenen voor zijn. Een belangrijke is dat stakeholders niet voldoende worden betrokken. Dit kan zijn in de uitvoering, maar ook in de besluitvorming en/of de implementatie. Besteed dus voldoend aandacht aan stakeholdermanagement! Zorg voor een goede stakeholderanalyse, door onder andere de volgende punten door te nemen:

 • Wie zijn je stakeholders? Het gaat hierbij om zowel interne stakeholders, als externe stakeholders.
 • Welke belangen hebben de afzonderlijke stakeholders?
 • Hoe wil je de stakeholders betrekken in het project?
 • Welke acties ga je op welk moment uitvoeren om de stakeholders te betrekken?

4. Projectmanagement

Een verandering doe je er niet even bij. Onderschat niet hoeveel tijd, aandacht en commitment er nodig is om een nieuwe situatie te realiseren in dit complexe speelveld. Zorg voor eigenaarschap van projecten. Belangrijk is ook dat er iemand met de juiste kwaliteiten dit eigenaarschap heeft. Zet iemand aan het stuur die hier goed in is en er plezier aan beleefd. Daarmee wordt de kans op succes vele malen groter!

Unieke combinatie van Riktade

Wil jij ook dat de projecten binnen het domein van gezondheidsmanagement succesvol worden afgerond? Wil jij ook daadwerkelijk de resultaten behalen met de projecten die je vooraf beloofd? Kortom: wil jij zonder hoofdpijn initiatieven opstarten, en je eigen aandacht richten op datgene wat jij goed kan? 

Riktade heeft niet alleen kennis van projectmanagement, maar ook ruime ervaring binnen gezondheidsmanagement. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat projecten ook vanuit de inhoud gemanaged worden, waarmee de activiteiten continu getoetst worden aan de gewenste resultaten.

Neem contact op met Riktade om de mogelijkheden te bespreken hoe Riktade ook jouw organisatie kan ontzorgen!

Riktade
© 2017-2022 Riktade. Alle rechten voorbehouden.