In 9 stappen van probleem naar actie

“Er zijn veel uitdagingen, maar waar moet ik beginnen?”
“Hoe kom ik van vraag naar concrete actie?”
“Op welke manier kan ik keuzes maken, prioriteiten stellen?”
“Hoe versnel ik mijn besluitvormingsproces?”
“Hoe zorg ik voor een gedeeld beeld binnen het team?”
“Hoe bereik ik wel die resultaten?”
“Hoe breng ik richting aan in de acties?”

Herkenbare vragen? Wil je als team effectiever worden, en voor komen dat het blijft bij het praten over de uitdagingen met veel goede bedoelingen? En dat in een actiegerichte workshop van 2 uur? Lees hier mijn aanpak!

Ik zie het veel in organisaties. Er is een probleem – dat noemen we dan natuurlijk uitdaging – die opgepakt moet worden. Maar iedereen heeft wel een probleem. En zo wordt een probleem al snel een hele berg met problemen. Met daarbij een hele berg oplossingen. En dan zie je door de bomen het bos niet. Resultaat: er gebeurt niets! Hoe kan je ervoor zorgen dat er wel actie wordt ondernomen, dat de problemen wel worden opgepakt, en dat dus focus komt op het oppakken en uitvoeren van acties?

Aanpak

Om dit op een snelle, effectieve en efficiënte manier te doen heb ik onderstaand 9-stappenplan ontwikkeld om van vraag naar actie te komen! Deze stappen worden in een 2 uur durende workshop doorlopen. Resultaat: een actieplan! In de workshop doorlopen we de volgende stappen:

 1. Vaststellen onderwerp workshop
  Beschrijf wat de focus is van waar je het met elkaar over wilt hebben. 
 2. Wat gaat er goed?
  Wat gaat er goed? Een positieve insteek is belangrijk! We verzamelen alle punten die goed gaan.
 3. Wat houdt ons tegen?
  Wat gaat er nog niet goed? Wat blokkeert ons? Welke aandachtspunten worden gezien? We noteren alle uitdagingen, aandachtspunten, problemen die we ervaren.
 4. Keuze maken in wat ons tegenhoudt
  Op een gestructureerde wijze maken we een keuze voor die aandachtpunten die als meest belangrijk worden gezien door het team. 
 5. Herformuleren uitdagingen
  We gaan de uitdagingen vertalen naar actiegerichte vragen om oplossingen voor te creëren. 
 6. Oplossingen creëren
  Het bedenken van oplossingen voor de uitdagingen. Belangrijk hierbij: het gaat om de kwaliteit, niet de kwantiteit. Selectie komt later.
 7. Kiezen van oplossingen
  Om focus aan te brengen kiezen we de beste oplossingen om verder mee te gaan.
 8. Prioriteren van oplossingen
  Een klein aantal oplossingen gaan we prioriteren. Dit geeft inzicht in de impact van de oplossing en de inzet die nodig is. Hoge impact, lage inzet: direct doen. 
 9. Opstellen actieplan
  Een idee zonder actie stelt niets voor. Daar gaan we vevolgens mee aan de slag. Concrete acties opstellen voor de komende 2 tot 4 weken. Plan direct een follow-up meeting om de resultaten te delen. De overige oplossingen kunnen op een back-log geplaats worden, er kunnen projecten voor gedefinieerd worden of we gooien ze weg, omdat ze voor nu niet voldoende relevant zijn

Resultaat

Er wordt actiegericht gewerkt, naar een concreet actieplan. Dit leidt tot de volgende resultaten:

 • Commitment van team bij het oplossen van de problemen – zij worden namelijk echt betrokken bij het bedenken van de oplossing en het benoemen van acties
 • Gezamenlijk en gedeeld beeld van de doelstelling, wat willen we met elkaar bereiken?
 • Duidelijk gedefinieerd probleem in een concrete vraagstelling
 • Geprioriteerde lijst met oplossingen om het probleem op te lossen 
 • Actielijst voor de korte termijn om de oplossingen te gaan realiseren
 • Input om, aan de hand van overige oplossingen en acties, plannen te maken voor vervolg stappen

Riktade

Ik heb ruime ervaring met het begeleiden van teams om actie- en doelgericht te gaan werken. Als onderdeel van grotere procesverbetering trajecten of als losstaande workshops om op een creatieve manier met elkaar aan de slag te gaan. Wil jij weten hoe deze 9-stappen aanpak jouw kan helpen? Ik denk hierin graag me je mee! Neem hiervoor vrijblijvend contact met me op!

Riktade
© 2017-2022 Riktade. Alle rechten voorbehouden.