Innovatie en de 5 stappen van design thinking

Innovatie. Je kunt geen website openen, geen krant lezen of geen artikel doornemen of het gaat er wel over. En ook ik vind het een interessant onderwerp om actief mee bezig te zijn! Maar wat is innovatie? En hoe kan je dat praktisch, gestructureerd uitvoeren? Kortom: wat is de innovatie aanpak? Het antwoord: Design thinking! Lees hier wat design thinking is en uit welke 5 stappen deze methode bestaat!

Design thinking

Innovatie gaat over nieuwe oplossingen, nieuwe ideeën en de realisatie daarvan en Design Thinking is een methode om innovatie op een creatieve manier vorm te geven. Design Thinking is een iteratief en continu proces met een nadruk op leren door te doen, empathie en co-creatie. Het is een methode om op een praktische en creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. De aanpak kenmerkt zich doordat er wordt gewerkt naar oplossingen die gewenst zijn, technisch haalbaar zijn en die financieel voordeel bieden. 

Het is niet lineair. Gedurende het traject worden inzichten verkregen die impact kan hebben op eerdere stappen, dit leidt tot andere keuzes en je gaat weer ‘terug’ in het proces. Om toch structuur aan te bieden worden de volgende Design Thinking stappen of principes onderkend:

  1. Empathize: Krijg empathie met de doelgroep

  2. Define: Definieer het probleem

  3. Ideate: Creëer en selecteer ideeën

  4. Prototype: Maak een Prototype

  5. Test: Test de oplossing

Design Thinking stappen

1. Emphatize
De 1e stap is om empathie te ontwikkelen voor alle eindgebruiken van het probleem. Er moet begrip komen van wat de behoefte is, om op basis daarvan het echte probleem op te kunnen lossen. De focus ligt op het verzamelen van informatie, om het probleem te definiëren. Er wordt empathisch begrip vanuit de doelgroep gecreëerd. Mogelijke middelen zijn interviews, enquêtes en uitvoeren van desk-research.

2. Define
Het doel is om een kernachtige probleemstelling te definiëren vanuit de behoefte van de doelgroep. Deze probleemstelling ontstaat door het goed begrijpen van de doelgroep zodat er een dienst of product wordt ontwikkeld dat het daadwerkelijke probleem oplost.

3. Ideate
Het gaat om het genereren van zoveel mogelijk ideeën die een oplossing kunnen zijn. Kwantiteit boven kwaliteit. Er zijn veel werkvormen mogelijk, maar het is vooral belangrijk om creativiteit en het associatief vermogen te gebruiken. Er wordt gewerkt met multidisciplinaire teams, om de uitdaging vanuit meerdere invalshoeken te kijken. De ideeën worden vergeleken en er wordt een keuze gemaakt voor de beste mogelijke oplossing. 

4. Prototype
Een prototype is een vereenvoudigde versie van de oplossing. Het draait het om het snel uitwerken van de oplossing naar een prototype. Er wordt een testversie gemaakt om te ontdekken of de oplossing werkt. Een prototype wordt heel eenvoudig gemaakt, bijvoorbeeld door te schetsen of met LEGO. Hierbij moet je rekening houden met dat een prototype getest gaat worden bij de doelgroep, het moet dus praktisch en begrijpelijk zijn.

5. Test
Het testen van het prototype om feedback op te halen bij gebruikers. Het is belangrijk om aan te sluiten bij echte gebruikers in de daadwerkelijke omgeving. Er kan relatief snel, tegen lage kosten inzicht worden verkregen in de haalbaarheid van de gekozen oplossing. Design Thinking is iteratief, dit betekent dat het testen (vaak) nieuwe input geeft om eerdere stappen nogmaals te doorlopen. Heb je na een aantal keer itereren eindelijk een goed concept? Pas dan is het slim om je dienst of product echt te gaan ontwikkelen. 

Riktade

Inmiddels heb ik via meerdere trajecten ervaring opgedaan in het begeleiden van teams in design thinking trajecten. Van een kleine workshops om vanuit de behoefte naar concrete acties te werken tot een programma waarin wordt toegewerkt naar een concreet resultaat (zie www.mantelouder.nl). Wil jij weten of en hoe design thinking jouw organisatie kan helpen om meer innovatief te worden? Ik denk hierin graag me je mee! Neem hiervoor vrijblijvend contact met me op!

Met dank aan Ideate, Designthinkers academy en Make Design Work

Riktade
© 2017-2022 Riktade. Alle rechten voorbehouden.