Implementatie

Implementeren is zorgen dat de nieuwe situatie wordt verankerd in de organisatie. Op een gestructureerde manier, vanuit een heldere implementatie aanpak toewerken naar blijvend resultaat.

Zonder goede implementatie zijn alle andere verbeterinspanningen zonde van de tijd. Het is belangrijk om de verandering te managen, om daarmee langdurig resultaat te bereiken.

Het veranderkundige aspect wordt vaak onderschat. We beschrijven de nieuwe situatie, we zeggen wat we anders gaan doen, en dan doet iedereen dat ook. Helaas werkt het niet zo. Het is belangrijk dat er op een projectmatige wijze wordt toegewerkt naar de nieuwe situatie. Zorgen dat duidelijk is waarom de verandering nodig is, actieve betrokkenheid realiseren en het managen van alle stakehkolders.

Vanuit de strategie en visie start ik een implementatietraject op. Hierbij besteed ik aandacht aan zowel de harde kant, als de zachte kan van de verandering. Focus gaat uit naar processen, performance indicatoren en meetinstrumenten. Maar ook naar samenwerking, houding en gedrag en leren.

Ik heb ruime ervaring met het initiëren en aansturen van projecten, met het faciliteren van sessies (workshops, trainingen, etc.) om de gewenste situatie te introduceren en met het begeleiden van trajecten om een nieuwe situatie te realiseren.

Implementeren doe je met elkaar.

Riktade
© 2017-2023 Riktade. Alle rechten voorbehouden.