Implementatie

Het opstellen van een nieuw ontwerp is één aspect, zorgen dat deze ook daadwerkelijk wordt ingevoerd en (langdurig) wordt gebruikt is een ander aspect.

Implementatie is daarmee het sluitstuk van een traject. Hiermee borgen we een lange termijn resultaat! Riktade werkt gestructureerd en projectmatig (onder andere volgens Prince2 uitgangspunten). Het doel is om de nieuwe situatie te verankeren in de organisatie. Naast dat alle essentiele verslaglegging wordt hierbij ook de aandacht besteed aan het betrekken van alle stakeholders. Actieve betrokkenheid vergroot immers het commitment voor de nieuwe situatie.

De omgeving blijft veranderen, de nieuwe situatie moet flexibel zijn om daarin mee te kunnen gaan. Een continu proces van analyseren, ontwerpen en implementeren is dan ook essentieel. Dit moet onderdeel worden van de cultuur. Streven naar perfectie wordt dat binnen Lean genoemd.

Riktade heeft ruime ervaring met het initiëren en aansturen van projecten, met het faciliteren van sessies (workshops, trainingen, etc.) om de gewenste situatie te introduceren en met het begeleiden van trajecten om een nieuwe situatie te realiseren.

Implementeren doe je met elkaar.

Riktade
© 2017-2019 Riktade. Alle rechten voorbehouden.