Innovatie

Innovatie als startpunt om andere dingen te gaan doen. Vanuit gebruikersperspectief toewerken naar nieuwe oplossingen. 

De gebruiker moet centraal staan in alles wat je doet. Om een succesvol traject uit te kunnen voeren is het essentieel om vanuit dit perspectief te werken. Wat is de behoeft, wat is het probleem? Alleen als dat duidelijk is kan een traject succesvol worden opgestart, uitgevoerd en afgerond. 

Met mijn design thinking achtergrond help ik bedrijven om vanuit de gebruiker te gaan denken en werken. Ik begeleid cocreatie sessies, om met multidisciplinaire teams van een 1e vraag of behoefte toe te werken naar een concrete oplossing. Dit kan in 2 uur, 2 dagen of 2 maanden. Resultaat: een oplossing die voorziet in een daadwerkelijke behoefte van de gebruiker.

Als je niet weet waar je heen wilt, is elke route goed.

Riktade
© 2017-2023 Riktade. Alle rechten voorbehouden.