Lean Quick Scan

De beste kwaliteit, de laagste kosten, de kortste doorlooptijd door het elimineren van verspillingen. 

Lean. Veel mensen kennen de term en hebben een vaag beeld van wat er mee wordt bedoeld. Lean focust zich op het leveren van toegevoegde waarde, het reduceren van verspillingen en het continu verbeteren van organisaties. Lean projecten worden vaak als ‘groot en complex’ getypeerd. Dure consultants voeren dure analyses uit. 

Niks voor middelgrote en kleine organisaties dus?

Zeker wel! Je hoeft geen grote organisatie te zijn om te kunnen verbeteren! In ieder bedrijf zijn mogelijkheden tot verbeteringen. Overal zijn verspillingen, die niet altijd opvallen, maar wel eenvoudig aangepakt kunnen worden. De vraag is alleen “Hoe?”. Ons antwoord: “Begin klein!”. Start met een quick-scan binnen één afdeling of binnen één proces. Leer hiervan, boek concrete resultaten en gebruik ervaringen om de implementatie nog effectiever te maken. 

Hiervoor is een Lean Quick Scan ontwikkeld. Deze scan wordt in één dag uitgevoerd, waarin interviews op de werkvloer worden gehouden om op basis daarvan te analyseren wat de belangrijkste verspillingen zijn. Uitkomst is een actiegericht rapport, waar u zelf mee aan de slag kunt gaan. Een minimale investering, met maximale impact.

Wanneer is de Lean Quick Scan relevant voor uw organisatie?

 • Er is het vermoeden dat activiteiten en processen sneller, beter, effectiever kunnen, maar er is niet de tijd of het overzicht om de verbeterpunten aan te wijzen.
 • Effectiever en efficiënter werken is belangrijk, maar het ontbreekt aan concrete handvatten.
 • Verbetertrajecten blijven vaak steken in goede bedoelingen en worden snel overwoekert door de waan van de dag.
 • Iedereen weet hoe het beter kan maar niemand is in staat of bereid de krachten te bundelen in een concrete aanpak.

Resultaten van de Lean Quick Scan

 • Inzicht in de quick-wins – wat zijn de grootste verspillingen en daarmee belangrijkste verbeterpunten?
 • Actieplan om de quick-wins direct op te pakken en handvatten om de lange termijn resultaten te realiseren.
 • Commitment bij team – er wordt input gevraagd vanuit alle lagen van de organisatie. Een actieve betrokkenheid bij de implementatie vergroot immers het commitment.

Aanpak Lean Quick Scan

De Lean Quick Scan bestaat uit de volgende stappen

Scope bepaling 
 • Definiëren van gewenst resultaat
 • Bepalen focus van quick scan
 • Opstellen concrete planning 
Quick Scan op de werkvloer 
 • Afstemmen op de wervloer - verkrijgen van detail informatie
 • Doornemen belangrijkste werkprocessen in één dag
 • Interviewen belangrijke stakeholders (tactisch) en operationeel uitvoerende medewerkers
Terugkoppeling 
 •  Geven van inzicht in:
  • Geconstateerde verspillingen
  • Advies om deze te elimineren
 • Doornemen planning voor implementatie
 • Planning (high-level) voor next-steps

Interesse?

Download hier de factsheet met de belangrijkste informatie over de Lean Quick Scan! Neem contact op met Riktade om vrijblijven een afspraak te maken om af te stemmen hoe de Lean Quick Scan uw organisatie kan helpen!

Riktade
© 2017-2021 Riktade. Alle rechten voorbehouden.