Ontwerp

De “to-be” situatie beschrijven, waar gaan we heen. Inzicht geven in het gewenste resultaat biedt handvatten om de route te bepalen hoe daar te komen.

Riktade besteedt hierbij aandacht aan de aspecten beleid en organisatie, processen, taken en verantwoordelijkheden en governance. Alles hangt met elkaar samen, daarmee is het belangrijk om het hele “sociale systeem” te beschrijven om een stabiele nieuwe situatie te definiëren, om deze vervolgens te implementeren.

Volgens Riktade is het opstellen van een nieuw ontwerp niet een doel op zich. Het is een middel om te komen tot de nieuwe situatie.

Begin with the end in mind.

Riktade
© 2017-2019 Riktade. Alle rechten voorbehouden.