Optimalisatie

Optimalisatie is activiteiten anders, effectiever en/of efficiënter uitvoeren. Wat kan er beter? Welke activiteiten zijn overbodig? Waar zitten de verspillingen?

Vanuit de huidige situatie werk ik toe naar een nieuwe, gewenste situatie. Met mijn Lean achtergrond analyseer ik de huidige processen. Hierbij elimineer ik verspillingen, voer ik een standaard werkwijze is en zorg ik dat het proces soepel gaat verlopen.

Belangrijke elementen hierbij zijn de processen, de ondersteunende middelen (tools, systemen) en de mensen. Aan alles besteed ik aandacht bij het opstellen van een nieuwe situatie. Overigens vind ik het opstellen van een nieuw ontwerp geen doel op zich. Het is met name nodig om een route te kunnen bepalen om deze nieuwe situatie te gaan bereiken en om de organisatie mee te nemen in de stappen die in deze richting worden genomen.

Begin with the end in mind.

Riktade
© 2017-2023 Riktade. Alle rechten voorbehouden.