Referenties

Referentie - Nationale Politie

De Nationale Politie

De Nationale Politie is per 1 januari 2016 eigenrisicodrager geworden voor zowel ZW en WGA. Marcel heeft vanuit zijn rol als projectmanager de Nationale Politie geadviseerd en begeleidt bij het inrichten van de werkprocessen. Dat heeft hij ook gedaan voor de SV regelingen.

Resultaat is dat alle werkprocessen zijn beschreven voor zowel de SV regelingen, ERD ZW en WGA. Daarnaast heeft de Nationale Politie substantieel meer inkomsten gerealiseerd op het gebied van SV regelingen.

Marcel heeft veel kennis van het werkveld sociale zekerheid. Hij is klantgericht, flexibel, werkt gestructureerd maar bovenal resultaatgericht. Bij zijn opdracht heeft hij veel aandacht voor de wensen van de klant en hij is oplossingsgericht.

John van Schuilenburg linkedin

Referentie - Robidus 1

Robidus implementatie manager

Robidus levert dienstverlening aan klanten waarbij het gehele proces vanaf de initiële ziekmelding van een medewerker voor klanten wordt uitgevoerd. Vanwege de kennis en ervaring met deze verzuim dienstverlening, de klanten van Robidus en zijn werkwijze hebben we Marcel gevraagd om de implementatie van die dienstverlening bij meerdere klanten uit te voeren. Aspecten van een implementatietraject zijn het inrichten van de processen, de benodigde systeem ondersteuning en de communicatie en training van de klantorganisatie.

Met de standaard dienstverlening in het achterhoofd heeft Marcel een implementatie aanpak op maat opgesteld. De betrokkenen vanuit zowel de klant als Robidus zijn hierin meegenomen, zodat duidelijk is wanneer er welke actie wordt verwacht. Periodiek zijn alle partijen op de hoogte gehouden van de voortgang en is er afstemming geweest over keuzes die gemaakt moesten worden.

De complexiteit van een dergelijke implementatie zit hem in het feit dat er een standaard dienst geïmplementeerd moet worden bij meerdere klanten. Elke klant heeft echter zijn unieke eigenschappen, zoals systemen, processen en cultuur. Ondanks deze complexiteit is Marcel is staat geweest om de projecten binnen de gestelde deadlines op te leveren. Hierbij is de standaard zoveel mogelijk intact gehouden. Indien nodig zijn er klant specifieke afspraken gemaakt, om te zorgen dat de dienstverlening operationeel kon worden.

Marcel is een ervaren, pragmatische en resultaatgerichte projectmanager. Zijn kennis van gezondheidsmanagement, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid weet hij goed te gebruiken. Hij managet niet alleen het project, hij denkt ook actief mee over de oplossing die opgeleverd moet worden.

Bart Segers - Business Unit manager Robidus

Ook een doelgerichte aanpak nodig?


Neem contact met ons op

Riktade
© 2017-2019 Riktade. Alle rechten voorbehouden.